پکیج شماره 1

200,000 تومان

ثبت 1 مکان معمولی که برای 365 روز فعال خواهند بود!
 • check_circle_outline یک مکان
 • check_circle_outline برای 365 روز
 • check_circle_outline به صورت مکان معمولی
همین حالا ثبت کنید

پکیج پیشنهادی

280,000 تومان

ثبت 2 مکان معمولی که برای 365 روز فعال خواهند بود!
 • check_circle_outline دو مکان
 • check_circle_outline برای 365 روز
 • check_circle_outline به صورت مکان معمولی
همین حالا ثبت کنید

پکیج شماره 3

360,000 تومان

ثبت 2 مکان شاخص که برای 365 روز فعال خواهند بود!
 • check_circle_outline دو مکان
 • check_circle_outline برای 365 روز
 • check_circle_outline به عنوان شاخص در نتایج جستجو
همین حالا ثبت کنید

پکیج حمایتی دولتی

120,000 تومان

ثبت 1 مکان حمایتی که برای 365 روز فعال خواهند بود!
 • check_circle_outline یک مکان
 • check_circle_outline برای 365 روز
 • check_circle_outline به صورت مکان حمایتی
 • check_circle_outline کد تخفیف دارد
همین حالا ثبت کنید

پکیج شماره 4 ( 6 ماهه )

130,000 تومان

ثبت 1 مکان معمولی که برای 180 روز فعال خواهند بود!
 • check_circle_outline یک مکان
 • check_circle_outline برای 180 روز
 • check_circle_outline به صورت مکان معمولی
همین حالا ثبت کنید

پکیج شماره پنج

240,000 تومان

ثبت 1 مکان شاخص که برای 365 روز فعال خواهند بود!
 • check_circle_outline یک مکان
 • check_circle_outline برای 365 روز
 • check_circle_outline به عنوان شاخص در نتایج جستجو
همین حالا ثبت کنید